3 Kasım 2017 Cuma

[Online] AZINLIKTA BİRLİK BERABERLİK -2TARİHTEN BİR YAPRAK


14/5/1983 tarihinde Azınlık adına Başbakan A. Papandreu'ya sunulan  MUHTIRA
“Azınlıkta birlik-beraberlik edebiyatına sıkça başvurulur. Oysa birlik-beraberlik çağrıları genellikle popülizmin, ikiyüzlülüğün, hatta dolandırıcılığın tezahürüdür ve çağrıyı yapanlarca işlenmekte olan bir suçu ve bir bölücülüğü örtbas etmekte ve suları bulandırmakta kullanılır. Aynısı, milliyetçilik için de geçerlidir. Milliyetçilik, üçkağıtçı siyasetçinin sıkıştığında başvurduğu çarelerden başlıcasıdır. Milliyetçilik çığırtkanlığı ve birlik çağrısı yapanlara pek itibar edilmemelidir.”   

Küçük azınlık toplumumuzda birlik-beraberlik olmamak için toplumun kendisinden kaynaklı önemli bir neden yoktur. Geçmişteki ve şimdideki ikilik ve bölünmüşlükler hep araya bir devlet erkinin girmesiyle ortaya çıkmıştır. Azınlık iki devlet erkinin hedefindedir, Yunan Yönetiminin ve Koca Kapı'nın. Bölünmüşlüğü bazen biri, bazen diğeri belirlemiştir. İkisinin birden parmak soktuğu hallerde bölünmüşlük daha da derinleşmiştir.

Bu yazıyı kaleme almamıza sebep olan bu yıl Seçek'te olup bitenler, Azınlıkta son yaşanan ikiliklerden biridir. Yukarıdaki tanım çerçevesinde bir erkin araya girmesi ve mevcut statüye saygı göstermeden durumu kendine göre belirlemek istemesi, ikiliği tetiklemiştir. Şimdi öbür erk te parmağını sokmaya hazırlanmaktadır. Gelişmeler, yörede azınlık toplumu arasında derin bir bölünmüşlüğe yol açacak dinamikleri haizdir. 

Azınlık, devlet erklerine mesafe koyarak, kendi kaderini eline almayı öğrenmelidir. Yoksa bir oradan bir buradan esen rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye devam ederse, gerçek çıkarlarını savunamayacak ve önce kişiliğini, sonra da yavaş yavaş varlığını yitirecektir.

Azınlıkta iyi bir birliktelik (sorunlarına sahip çıkma ve mücadele etme) örneği olarak bir Yüksek Kurul faaliyeti olan aşağıdaki muhtıra karşıma çıktı. Bir halk meclisi niteliğindeki Yüksek Kurulu oluşturan belirsiz sayıdaki kişilerden 80'i tarafından imza edilmiş bir muhtıra. Onu burada 34 yıl sonra yeniden yayımlayarak, Azınlığın, devlet erki araya girmeden kendi başına ve kendi gücüyle hareket etti mi, üyeleri arasındaki çeşitli farklılaşmaları nasıl kolayca aştığını ve sorunlarının çözümünde odaklanabildiğini göstermek istedim. 

Gerçi birçoğu rahmetli olmuşsa da, takdir edersiniz ki, bugünkü koşullarda ve bugün gelinen noktada benzeri bir eylem için aynı kişileri bir araya getirmek ve örneğin böyle bir muhtıranın altına imza etmelerini sağlamak artık mümkün görünmüyor. Azınlıkta pek farkında olmadığımız bu “gizli ve derin” bölünmüşlük nasıl ortaya çıktı ve hangi kuvvet tarafından muhafaza ediliyor?  


İbram OnsunoğluΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κομοτηνή 14/5/1983

Προς τον αξιότιμον κ. Α.Γ. Παπανδρέου Ενταύθα

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την ευκαιρία που βρίσκεστε ανάμεσά μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την απελευθέρωση της πόλης μας εμείς τα μέλη της Μειονότητας της Δυτικής Θράκης θέλουμε να σας αναφέρουμε τα εξής: Όπως είναι γνωστό είμαστε Έλληνες πολίτες από της γεννήσεώς μας και διαβιούμε εδώ δυνάμει της Συνθήκης της Λωζάνης. Τόσο η Συνθήκη αυτή όσο και το Σύνταγμα προστατεύουν τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματά μας. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους χριστιανούς έναντι της πολιτείας και πρέπει να θεωρούμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγ. 1 του Συντάγματος, “Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”. 

Όμως από την επιβολή της δικτατορίας το 1967 άρχισαν συστηματικά να παραβιάζονται πολλά από τα δικαιώματά μας, κυριώτερα από τα οποία είναι:

1) Το δικαίωμα κτήσης ακίνητης περιουσίας, εκτός από κληρονομιά. Δυστυχώς υπάρχει ο αναγκαστικός νόμος 1366/38 της δικτατορίας Μεταξά που εφαρμόζεται κατά κόρον αρνητικά στην περιοχή μας όταν πρόκειται να μεταβιβαστεί ακίνητη περιουσία σε Μουσουλμάνο Έλληνα πολίτη, σαν να αποτελούμε κίνδυνο για δημόσια ασφάλεια.

2) Ανέγερση ή επισκευή οικοδομών κατά κανόνα δεν επιτρέπεται σε μέλη της Μειονότητας. Πολλές αιτήσεις Μουσουλμάνων για ανέγερση ή επισκευή μένουν αναπάντητες. Εκτός από τις αιτήσεις αυτές είναι και πολλοί κάτοικοι που θέλουν να κτίσουν ή να επισκευάσουν οικοδομές, αλλά δεν υποβάλλουν αιτήσεις γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα πάρουν άδεια και δεν θέλουν να υποβληθούν σε άσκοπα έξοδα και κόπο.

3) Δεν χορηγούνται, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, άδειες ικανότητας οδηγήσεως γεωργικών ελκυστήρων. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάτοχοι αδειών ικανότητος οδηγήσεως αυτοκινήτων ακόμα και φορτηγών να αποτυγχάνουν στις εξετάσεις  για απόκτηση άδειας ικανότητος οδηγήσεως γεωργικών ελκυστήρων. Υπάρχουν και πολλοί που δεν κλήθηκαν επί  2 χρόνια  περίπου να εξετασθούν και παρ' όλα αυτά να καταδικάζονται από τα ποινικά δικαστήρια επειδή οδηγούν χωρίς άδεια ικανότητος οδηγήσεως γεωργικού ελκυστήρος.

4) Δεν είναι ελεύθερη η άσκηση  επαγγελμάτων που προαπαιτούν υγειονομικό έλεγχο, όπως εστιατόρια, κουρεία, καφενεία, ακόμα και οδοντιατρεία. Αυτήν την εποχή συμβαίνει να μην ελέγχει ο νομίατρος παρόμοιες επιχειρήσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

5) Υφίστανται και νομική διαφορά τα μέλη της Μειονότητας στο θέμα της ιθαγένειας. Ενώ σύμφωνα με το Σύνταγμα οι προϋποθέσεις για την έκπτωση οποιουδήποτε Έλληνα από την ιθαγένεια είναι περιορισμένες, η διάταξη του άρθρου 19 του Κώδικα Ιθαγενείας επιτρέπει στον Υπουργό Εσωτερικών να αποστερήσει την ελληνική ιθαγένεια από τους αλλογενείς Έλληνες υπηκόους (δηλ. και εμάς) αν πιστεύει ότι αποχώρησαν για πάντα από την Ελλάδα. Και η διάταξη αυτή διατηρείται σε ισχύ με το εδάφιο γ΄ του άρθρου 111 του Συντάγματος, παρά τη δέσμευση της Ελλάδος με Σύμβαση του ΟΗΕ για κατάργηση των νόμων που περιέχουν φυλετικές διακρίσεις. Με τη διάταξη αυτή πολλά μέλη της Μειονότητας αποστερήθηκαν από την ελληνική ιθαγένεια.

6) Με τον νόμο 1091/1980 για την διοίκηση και διαχείριση των βακουφιών αφαιρείται ουσιαστικά το δικαίωμα αυτό από εμάς, ο οποίος κατακερματίζει τα βακούφια σε πολύ μικρές περιουσιακές ομάδες, που να μη μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα διοικήσεώς τους με συνέπεια να αυτοδιαλυθούν, δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε νομάρχη, αλλά επιπλέον μπορεί να τροποποιηθεί και καθ' ολοκληρίαν με Προεδρικά Διατάγματα, δηλ. και χωρίς τον έλεγχο του κοινοβουλίου.

7) Με τις σκόπιμες απαλλοτριώσεις από τις δεξιές κυβερνήσεις δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός ακτημόνων της Μειονότητας, συνεπώς και σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που περιμένει λύση στο πρόσωπο σας. 

8) Και το σπουδαιότερο θέμα είναι η παιδεία μας. Με τους νόμους 6941/1977 και 6951/1977 έχει δημιουργηθεί χάος στην εκπαίδευση των παιδιών της Μειονότητας. Οι νόμοι αυτοί είναι αντίθετοι προς τη Συνθήκη της Λωζάνης και το πρωτόκολλο που υπογράφηκε από τη μικτή ελληνοτουρκική επιτροπή το έτος 1968 που αφορά την εκπαίδευση των δυο Μειονοτήτων. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι το Μειονοτικό Σχολείο του χωριού Σήμαντρα της Ξάνθης έμεινε κλειστό για 6 μήνες κατά το τρέχον έτος επειδή ο επιθεωρητής επέμενε να επιβάλει ένα δάσκαλο τελείως ανίκανο, με γραμματικές γνώσεις του δημοτικού σχολείου, χωρίς να μπορούν να προσλάβουν άλλο δάσκαλο, που είχαν το δικαίωμα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν επεισόδια με αποτέλεσμα πολύ μεγάλη δύναμη της Χωροφυλακής να καταλάβει και να κλείσει το σχολείο, να απαγορεύσει τη συγκέντρωση πλέον των 3 ατόμων. Ενώ ήταν ένα πρόβλημα που μπορούσε να λυθεί με λίγη καλή θέληση, με αποτέλεσμα κανείς να μην ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην παιδεία θα σας αναφέρουμε, καθώς και στους αρμόδιους υπουργούς, με άλλο υπόμνημά μας εκτενέστερα. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Θέλουμε να ξέρετε πως γνωρίζουμε ότι παραλάβατε μια κακιά κληρονομιά από την Χούντα και από την κυβέρνηση της Δεξιάς. Δυστυχώς όμως τα προβλήματά μας δεν έπαυσαν να υπάρχουν και με τη Σοσιαλιστική Κυβέρνηση της αλλαγής ενδεχόμενα από έλλειψη σωστής πληροφόρησης. Εμείς πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή σας θα εξαλείψει αυτά τα προβλήματα μας, όχι μόνο επειδή η Μειονότητα σας υπερψήφισε κατά 70%, αλλά επειδή αυτή είναι η ιδεολογία σας που προκύπτει από το συμβόλαιό σας με το λαό. Τέλος πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα περιβάλετε τη Μειονότητα μας με αγάπη και στοργή ως Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. 

Με τιμή

Oı υπογράφοντες:

Χουσείν Μουσταφά, Μουφτής Κομοτηνής

Χιλμή Μουσταφά, Μουφτής Ξάνθης

Μεχμέτ Αχμέτ, Βουλευτής

Μεμέτογλου Γιασάρ, Βουλευτής

Χ''Αλή Γκαλήπ Σεμπαχεδίν, τέως Βουλευτής

Εμίν Σεμπαχεδίν, Δημ. Σύμβουλος, Δικηγόρος

Μουφτήογλου Μεχμέτ, Δικηγόρος

Ιμπράμ Ονσούνογλου, Ιατρός

Μόλλα Ισμαήλ, Δημοσιογράφος

Αλή Μπεσήμ, Οδοντίατρος

Κασικτσόγλου Χασάν, Δικηγόρος

Μπαγδατλή Μεχμέτ, Δημ. Σύμβουλος, Ιατρός

Νιχάτ Τεφίκογλου, Οδοντίατρος

Σαδίκ Αχμέτ, Ιατρός

Μεχμέτ Νουρή, Πρόεδρος Κοιν. Ασωμάτων

Νετζατή Σουτσόγλου, Ιατρός

Χαλήλ Χακή, Δημοσιογράφος

Ναχίτ Σαδίκ, Χημικός Μηχανικός

Αρήφ Χουσείν, Πρόεδρος Τ. Ν. Κομοτήνης

Σαλήχ Σαδίκ, Πρόεδρος Τ. Δ. Κομοτηνής

 (δυσανάγνωστο)

 (δυσανάγνωστο)

Ιχτιάρ Μεχμέτ Φικρί, Πρόεδρος Κοιν. Εχίνου

Αλιμπέζ Ογλου Χουσείν, Κοινοτικός Σύμβουλος Εχίνου

Βιντινλί Μουσά Αχμέτ, Κοινοτικός Σύμβουλος Εχίνου

Πετσενέκ Τζεμαλί Ραμαδάν, Πρόεδρος Κοινότητας Μύκης

Τζαμπάζ Χασάν του Χακί, Κοινοτικός Σύμβουλος Μύκης

Ντουκιαντζή Χασάν Ρετζέπ, Κοινοτικός Σύμβουλος Μύκης

Ζειμπέκ Τζελάλ Χουσείν, τ. Βουλευτής Ξάνθης 

Χασάνκογλου Χασάν Σαλή, Κοινοτικός Σύμβουλος Μύκης

Γιοζμπασί Χαλίλ Χασάν, Πρόεδρος Κιμμερίων

Τοπτσού Σιαμπάν Χουσείν, Αντιπ. Κοιν. Κιμμερίων

Ιχτάρ Χουσείν Σιαμπάν, Κοινοτικός Συμβ. Κιμμερίων

Σουλειμάν Ραμαντάν, Κοινοτικός Συμβ. Κιμμερίων

Ιντρίζ Χασάν Σιαμπάν, Ιμάμης Κιμμερίων

Πετσενέκ Χασάν Σαλή, Μέλος Σχολ. Εφορ. Κιμμερίων

Χατζή Χουσείν Σαμπρή Χαφ. Αχμέτ, Θεολόγος

Τζαμπάζ Χακή του Χασάν, Δάσκαλος

Χακή Ογλού Ενδέρ, Δάσκαλος

Τεφίκ Ογλού Σαμπρή, Θεολόγος

Γιουνούς Ογλού Καδίρ, Τ. Π. Τ. Δ. Δ. Θράκης 

Αβτζή Νιαζή του Ραμαδάν, Πρόεδρος Κοινότητας Σατρών

Ιμάμ Μεχμέτ του Μεχμέτ, Κοινοτικός Σύμβουλος Σατρών

Χουσείν Ογλού Μεχμέτ Γιουνούς, Πρόεδρος Σημάντρων

Σακαλλή Φαίκ του Μουμήν, Αντιπρόεδρος Κοινότητας Σελέρου

Γιουνούς Ογλού Ναϊτ, Πρόεδρος Σχολ. Εφορίας

Μποζατζή Σαλήμ του Σαλήμ, Ταμίας Σχολ. Εφορίας

Τουζλατζή Μεχμέτ του Χαλήλ, Πρόεδρος Σχολ. Εφορίας 

Αγκά Μεχμέτ Μουσταφά, Γραμματέας Μουφτείας Ξάνθης

Δεδέ Απτουλά του Σαλή, Ιμάμης, Διδάσκαλος

Αγκά Μουσταφά του Μεχμέτ, Οικονομολόγος

Μουσταφά Ογλου Χαμή, Ελαιοχρωματιστής

Αλή Κεχαγιά Μεχμέτ Μουμήν, Μέλος Σχολ. Εφορίας Κ. Σημάντρων

Χασάν Χατίπογλου, τέως Βουλευτής

Χασάν Ιμάμογλου, τέως Βουλευτής, Δικηγόρος

Τικμέ Σουλειμάν Λατήφ, Πρόεδρος Κοιν. Αράτου

Αχμέτ Αχμέτ, Κοιν. Συμβ. Κοιν. Αράτου

Μεχμέτ Μπεκήρ, Δημ. Συμβουλος Δήμου Κομ.

Μουσταφά Μουσταφά, Διδάσκαλος

Χασάν Πατσαμάν, καθηγητής Θεολόγος

Χαλήλ Χουσείνογλου, καθηγητής Θεολόγος

Χασάν Μεχμέτ, Ιμάμης Αρριανών

Χαφούζ Τζεμαλή Μέτσο, καθηγητής Θεολόγος

Ιμπραχήμ Σερήφ, καθηγητής Θεολόγος

Αλή Μουσάογλου Νουρή, Πρόεδρος κοιν. Αρίσβης

Χασάν Χακή, Πρόεδρος κοιν. Φιλλύρας

Χουσείν Μεχμέτ, Πρόεδρος κοιν. Σώστου

Μουσταφά Μουσταφάογλου, Πρόεδρος κοιν. Πολυάνθου

Τεφήκ Απτουλά, Ιεροκύρηξ

Ισμαήλ Γιουσούφογλου, καθηγητής Θεολόγος

Ριντβάν Μεχμέτ, Οδοντίατρος

Νετζατή Χασάνογλου, Ιατρός

Μεχμέτ Ντεβετζήογλου, Κτηνίατρος

Χαλήλ Αλή Ριζά, ποιητής

Κασαμπάς Αδέμ, Πρόεδρος κοιν. Μιράνων

Μπεκήρογλου Αδέμ, Δικηγόρος

Σουλειμάν Σεφέρ, Πρόεδρος κοιν. Σελέρου

Μεχμέτ Εμίν Σινίκογλου, Καθηγητής Θεολόγος

Καλέκογλου Χουσείν, Κοιν. Συμβ. (?)

Μολλά Μεχμέτ Χασάν, Κοιν. Σύμβ. (?)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder